Avbestillingsregler

BEKREFTELSE

Vær vennlig og kontroller at opplysingene er i samsvar med det som er avtalt. Dersom dette er korrekt, ber vi deg bekrefte bookingen per mail eller brev. Kontakt oss snarest for avklaring av eventuelle feil.

AVBESTILLING

Avbestillingsfrist for heile oppholdet er 7 dagar før ankomst. For jul, nyttår, vinterferie og påske er fristen 14 dagar. Bestillinger som er gjort i avbestillingsperioden er derfor bindende. Dersom ikke fristen blir overholdt, vil 50% av avtalt pris for oppholdet bli belastet.

Rommet / hytta er disponibelt frå kl. 16.00 ankomstdagen, til kl. 12.00 avreisedagen.

NO-SHOW

No-show (ankomst som ikke blir avbestilt) blir belastet for 100% av avtalt pris for oppholdet.

BETALING

All betaling skjer direkte på campingplassen dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

HUND

Det er tillatt å ta med seg hund, men da må rommet / hytta rengjøres ekstra grundig.

ANSVAR FOR DELTAKARREKNING

Bestiller står ansvarlig for evt uoppgjorde deltakerregningar.

ANSVAR FOR SKADE

Bestiller står ansvarlig for skade som blir påført campingplassen som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden.

UFORUTSETTE HENDINGAR

Hendelser utenfor vår kontroll, som streik, lock-out, brann og lignende gir oss rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.