Fra Odda Camping til Trolltunga

MED EIGEN BIL:

Køyr Rv 13 til Tyssedal (6 km frå Odda). Frå Tyssedal føl du skilta Skjeggedal og Trolltunga. Etter om lag 7 km er du på parkeringsplassen i Skjeggedal. Parkering i Skjeggedal (500 kr/dag, 250plassar). Parkeringsavgifta vert nytta til fellesgode i området.

Alternativ parkering for inntil 30 bilar på Topp, 4 km frå Skjeggedal inn mot Trolltunga. Bratt og smal (privat) veg med skarpe svingar, 400 høgdemeter stigning og 17% stigning på det brattaste. For erfarne sjåførar. Firehjulstrekk er anbefalt. Vegen opnar kl. 07:00, og er tilgjengeleg for dei som kjem først. Betaling ved starten av vegen. Maksimal bilhøgde er 2 meter. Forbode for bubilar og motorsyklar. www.trolltunga-road.com

MED SHUTTLE BUSS:
MELLOM ODDA CAMPING OG SKJEGGEDAL (startpunkt for turen til Trolltunga):

Taxi / bus Odda
(1 Juni – 30 Sept.) Shuttle buss fra Odda Camping til Trolltunga. www.taxibusodda.com
NOK: 130.- pr. pers. en vei ( T/R NOK: 230,- ) (online tilbud)
(Utenfor sesong: en vei NOK: 600,- opp til 4 pers.  + NOK: 150,- pr. pers.)

Fra Odda Camping:

  • Odda Camping:   5.20, 6.20 og 7.20
  • Odda Buss stasjon (nærmeste holdeplass for Odda Bobilcamp):   5.25 – 6.25 og 7.25
  • Skjeggedal (ankomst startpunkt Trolltungatur): ca 25 min reisetid

Fra Skjeggedal:

  • Skjeggedal: 3.30 – 4.30 og 5.30

Booking og reservasjon: www.taxibusodda.com
+47 – 400 800 17          taxibusodda@gmail.com

Trolltunga Shuttle:
(15. juni – 15. sept.) Henting på sentrale overnattingsstader i Odda. www.oddataxi.no
Pris t/r Odda- Skjeggedal kr. 250.

Fra Odda Camping:

  • Odda Camping: 06.10, 07.35
  • Odda Taxi stand (Odda Bobilcamp): 06.30, 07.50
  • Skjeggedal (ankomst startpunkt Trolltungatur): 06.55, 08.20 – ca 45 min reisetid

Fra Skjeggedal:

  • Skjeggedal: 17:00, 18:30, 20:00