Fra Odda Camping til Trolltunga

MED EIGEN BIL:
Køyr rv. 13 til Tyssedal, 6 km frå Odda sentrum. Frå Tyssedal føl du skilta Trolltunga/Skjeggedal.

Parkering
P1 i Tyssedal

220 parkeringsplassar. Parkeringsavgift kr 300 for ein dag + eventuell transport til P2/P3.
Avstand til Trolltunga: 40 km t/r.
Høgdeskilnad: ca. 2000 m
Estimert gangtid: 15 t t/r.

P2 i Skjeggedal – Hovudstartpunkt
180 parkeringsplassar. Parkeringsavgift kr 500 for ein dag + eventuell transport til P3.
Avstand til Trolltunga: 28 km t/r.
Høgdeskilnad: ca. 1200 m
Estimert gangtid: 10-12 t t/r.

P3 på Mågelitopp – Øvste startpunkt 
Kortar turen t/r Trolltunga med ca. 3 t. Privat veg/parkeringsplass
30 parkeringsplassar. Parkeringsavgift kr 600 for ein dag.
Kjøp parkeringsbillett på trolltunganorway.com/no, eller på billettkontoret i Skjeggedal. Førehandstinging er anbefalt.
Avstand til Trolltunga: 20 km t/r.
Høgdeskilnad: ca. 800 m
Estimert gangtid: 8-10 t t/r.


MED SHUTTLE BUSS:
MELLOM ODDA CAMPING OG SKJEGGEDAL (startpunkt for turen til Trolltunga):

Shuttlebuss mellom Odda, Tyssedal P1 og Skjeggedal P2 køyrast av to selskap ODDATAXI (OT) oddataxi.no og TAXI/BUS ODDA (TBO) taxibusodda.com. Sesong: 1. juni -30. september.

Frå Odda Camping til Skjeggedal
Odda Camping: 05:50 (TBO), 06:10 (OT), 07:10 (TBO), 07:30 (OT)
Odda busstasjon (ved Odda bobilcamp): 06:00 (TBO), 06:30 (OT), 07:20 (TBO), 7:50 (OT),
P1 Tyssohallen: 06:14 (TBO), 06.43 (OT), 07.34 (TBO), 08:05 (OT)
P2 Skjeggedal: 06:24 (TBO), 07:00 (OT), 07.44 (TBO), 08:20 (OT)

Frå P2 i Skjeggedal til Odda
16:15 (TBO), 17:00 (OT), 17:30 (TBO), 18:30 (OT), 19:00 (TBO), 20:00 (OT).


Shuttlebus mellom P2 i Skjeggedal og P3 på Mågelitopp

Sesong: 15.juni-15. september (avhengig av snøforhold).
Skjeggedal-Mågelitopp: kr 130.
Mågelitopp-Skjeggedal: kr 100 (ved kjøp av t/r billett kr. 70, 30%rabatt)
Kjøp bussbillett på trolltunganorway.com/no, eller på billettkontoret i Skjeggedal. Førehandstinging er anbefalt.

Daglege avgangar frå Skjeggedal P2 til Mågelitopp P3
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Daglege avgangar frå Mågelitopp P3 til Skjeggedal P2
06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15​​​​​